Sundhedstjek

Et sundhedstjek med en behovsafdækning giver overblik

Med en komplet behovsafdækning i forhold til strategien får virksomheden det bedste grundlag til at træffe beslutninger om ændringer

Sundhedstjekket giver ledelsen et komplet overblik over energihandelsforretningens styrker og svagheder i forhold til den formulerede strategi og god Risk Governance.

Ledelsen får et overblik over punkter, hvor lønsomheden potentielt er utilfredsstillende. Sundhedstjekket analyserer ikke de enkelte punkter i dybden.

Udbyttet af sundhedstjekket er et katalog over emner, hvor der med fordel kan sættes ind med afklaringer og ændringer, og endelig bliver der givet forslag til virksomhedens videre proces.

Resultatet af sundhedstjekket og anbefalingerne præsenteres i en rapport og på en workshop med ledelsen.

Sundhedstjekket kommer rundt i de vitale dele af forretningen

Sundhedstjekket tilpasses den enkelte virksomhed i samråd med ledelsen, og behovsafdækningen indeholder normalt en gennemgang af:

  • Politikker og andre styringsdokumenter
  • Governance, roller og ansvar
  • Mål og strategi
  • Prissætning og engroshandel
  • Risikoafdækning af salget
  • Produkter og produktdokumentation
  • Salgsprocesserne og salgskanaler
  • After sales processer og kontraktregistrering
  • Systemunderstøttelse
  • Opfølgning og rapportering – Metoder, processer og dokumentation

Et komplet sundhedstjek kan normalt gennemføres på 1-2 måneder, og forløbet skræddersys til den enkelte virksomhed.

Forløbet kan gennemføres hurtigere, hvis I ønsker sundhedstjekket fokuseret på enkeltområder.

Ring +45 22 52 63 90 eller skriv til Silius Business Consulting og hør, hvordan jeg kan hjælpe virksomheden med at få overblik til at træffe de nødvendige beslutninger.

Top