Risiko- og handelspolitik

God Risk Governance er grundlaget for en effektiv og sikker porteføljeforvaltning

Med ajourførte risiko- og handelspolitikker har virksomheden et sikkert fundament at drive forretningen på

Det er ikke unormalt at virksomhedens risikopolitik får brug for en gennemskrivning, når den har eksisteret nogle år. Virksomheden har udviklet sig, og de eksterne rammebetingelser er også ændret over tid.

Silius Business Consulting har stor erfaring og indsigt i at udarbejde risiko- og handelspolitikker.

God Risiko Governance

Virksomheden vil få en risikopolitik og en handelspolitik med tilhørende interne mandater, roller og ansvar. Den er i overensstemmelse med virksomhedens strategi, risikoappetit og god governance. Risikopolitikken sætter ligeledes rammerne for virksomhedens risikoorganisation og kontrolstruktur.

Den bestyrelsesgodkendte politik sætter rammerne for alle efterfølgende beslutninger. Det gælder virksomhedens organisering og ageren i engrosmarkedet og i detailmarkedet.

Politikkerne udarbejdes i dialog med ledelsen. Processen indeholder indledningsvist en afklarende workshop med direktionen og en eller flere retningsgivende workshops undervejs.

Ledelsen kan derefter sikre godkendelse hos virksomhedens bestyrelse. Silius Business Consulting bistår gerne ledelsen i denne proces.

Ring +45 22 52 63 90 eller skriv til Silius Business Consulting og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer med at få opdateret styringsdokumenterne.

Top