Pris- og kreditrisikopolitik

En prispolitik giver et fast holdepunkt for salgsorganisationen

En organisation med kendte rammer og vilkår, roller og ansvar fungerer godt og med et minimum af intern diskussion

Med udgangspunkt i risikopolitikken og i dialog med ledelsen, udarbejder Silius Business Consulting et styringsdokument med rammer for salgsorganisationen på alle niveauer.

Erfaringen viser, at organisationer med klare rammer bruger mindre tid på interne diskussioner og mere tid på salget til kunderne. Samtidig mindskes den operationelle risiko og organisationen får nemmere ved at håndtere ændringer i produktporteføljen og i salgskanalerne.

God Risiko Governance

Dokumenterne beskriver blandt andet:

  • Reguleringen af forholdet mellem engroshandel og prissætningen i detailledet.
  • Overordnet mandat for salgsledelsen og salgsorganisationen.
  • Godkendte produkter og salgskanaler.
  • Kravene til kreditgodkendelse og kreditopfølgning
  • Principper for måling og rapportering af risici i salgsforretningen
  • Principper for måling og rapportering af værdiskabelse i salgsforretningen.
  • Overordnede krav til processer og forretningsgange i salgsorganisationen.

Dokumenterne bliver i øvrigt skrevet specifikt til virksomheden og i overensstemmelse med ledelsens ønskede retning.

Ring +45 22 52 63 90 eller skriv til Silius Business Consulting og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe jeres virksomhed med at få fastlagt mandater og rammer for salgsorganisationen.

Top