Optimal intern forretningsmodel

En økonomisk optimal forretningsmodel giver gennemsigtighed og overblik

Med en pragmatisk og effektiv økonomisk forretningsmodel får ledelsen mulighed for at adskille risiko og værdiskabelse mellem engroshandel og detailsalg.

Erfaringen viser, at det kan være svært at finde årsagerne til bevægelser i virksomhedens værdiskabelse. Med mindre man er i stand til at isolere engroshandel og detailsalg i det interne regnskab og i den daglige rapportering.

Silius Business Consulting har stor erfaring i at skabe det nødvendige overblik via en hensigtsmæssig intern opdeling af forretningens økonomi.

Ud over opdelingen etableres de nødvendige spilleregler for håndtering af grænsefladen mellem de to dele af forretningen, så der opnås et retvisende økonomisk billede og en isolering af de primære risici i engrosforretningen.

Efter implementeringen haves en intern forretningsmodel, hvor ledelsen bliver i stand til at identificere værdiskabelse og tab i de forskellige led i forretningen, og hvor risikotagning alene sker i engroshandel.

Ring +45 22 52 63 90 eller skriv til Silius Business Consulting og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe virksomheden med at skabe den nødvendige gennemsigtighed.

Top