Lønsomhedsanalyse af salgsforretningen

Få detaljeret overblik over den eksisterende salgsforretning

En grundig gennemgang og analyse af de eksisterende slutkundeprodukter og salgskanaler, giver et komplet billede af lønsomheden ved virksomhedens salg af energi til slutkunder.

Handel med energi

Med denne grundlæggende analyse af salgsforretningen får ledelsen:

  • Et overblik over den aktuelle lønsomhed i salgsforretningens produkter og salgskanaler
  • En vurdering af de eksisterende business cases og deres styrker og sårbarheder
  • En vurdering af eventuelle driftsmæssige problempunkter
  • En vurdering af virksomhedens produktudviklingsproces
  • Et katalog med forslag til ændringer

Produktporteføljen analyseres med udgangspunkt i virksomhedens strategi. Der fokuseres på muligheden for at eksekvere strategien samt indtjeningen og omkostningerne forbundet med at gøre det.

Derudover undersøges virksomhedens proces for udvikling og implementering af nye salgsprodukter. Der fokuseres på implementeringsevne og den nødvendige governance.

Ring +45 22 52 63 90 eller skriv til Silius Business Consulting og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe virksomheden til større lønsomhed og implementeringskraft i salgsforretningen.

Top