Effektiv porteføljeforvaltning

Værdiskabelse via optimering af engroshandel med entydige mandater og troværdig rapportering

Virksomheden vil få en konkret udmøntning af risikopolitikken og de overordnede mandater i operationelle mandater, porteføljestruktur, processer og forretningsgange.

Samtidig får ledelsen en løbende rapportering af eksponering, risiko og performance i engrosforretningen.

Hvis virksomheden betjener sig af en ekstern porteføljeforvalter, får han et konkret mandat, som er i overensstemmelse med virksomhedens risiko- og handelspolitik.

Effektiv porteføljeforvaltning

Implementeringen sikrer også, at virksomhedens revisor kan gennemføre en effektiv revision af engrosforretningen med et tilfredsstillende resultat.

Den løbende rapportering, mandaterne og det gode overblik giver fundamentet til:

  • Øget værdiskabelse i engroshandel
  • Sikker risikostyring
  • Sikker implementering af nye salgsprodukter

Ring +45 22 52 63 90 eller skriv til Silius Business Consulting og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe med at optimere virksomhedens engroshandel og porteføljeforvaltning.

Top