Udvalgte referencer

SEAS-NVE Strømmen A/S

Komplet transformation af elhandelsforretningen til lønsom vækst

Silius Business Consulting har over en periode på 15 måneder gennemført en vellykket og fuldstændig transformation af elhandelsforretningen i SEAS-NVE Strømmen. Opgaven var bestilt af markedsdirektør Ole Vestergaard som led i den strategiske udvikling af virksomheden, og projektet blev gennemført med virksomhedens egne medarbejdere som de vigtigste ressourcer.

Implementering af nyt system og nye processer

En stor del af projektet bestod i at implementere salgs-, contract management og risikostyringssystemet Midas, udviklet og leveret af Conscius A/S. Det har givet SEAS-NVE effektive salgsprocesser med fuldt dagligt overblik over samtlige salgskanaler og produkter med den tilhørende risikoafdækning.

Der blev udarbejdet en road map for systemlandskabet og integrationen af Midas til SEAS-NVE’s eksisterende systemportefølje inkl. projektbeskrivelser for de kritiske integrationer. Det skabte ro og overblik over, hvilke systemer, der varetager hvilke roller, og til sammen danner systemgrundlaget for SEAS-NVE’s energiforretning.

Optimering

Derudover blev produkter, kontraktdokumenter, salgsproces, roller og ansvar, engros elhandel, after sales processer, måling og rapportering osv. optimeret i projektet.

Sundhedstjek og Risk Governance

Forud for implementeringen, gennemførte Silius Business Consulting et komplet sundhedstjek af forretningen og udarbejdede nye risiko- og handelspolitikker i et tæt og konstruktivt samarbejde med koncernledelsen. De nye politikker blev behandlet og godkendt i bestyrelsen for SEAS-NVE sommeren 2011, hvorefter de var det formelle grundlag for de efterfølgende ændringer i forretningen.

Overblik og afsæt til vækst

Projektet har givet SEAS-NVE overblik over risiko og værdiskabelse, manøvredygtighed i markedet, en overskuelig road map for systemintegrationer og har samtidig givet virksomheden et solidt fundament til lønsom vækst.

Markedsdirektør Ole Vestergaard udtaler:

Gennem Silius Business Consulting (SBC) fik jeg den projektledelse, der sikrede høj faglig viden kombineret med evnen til at køre et komplekst projekt igennem med stor forandringskraft i SEAS-NVE.  SBC sikrede fokus på reelle løsninger og forandringer med basis i konkret viden om de politikker, processer og systemer, der skulle til for at løse opgaven. Hertil kom at SBC skabte et forankret projekt i SEAS-NVE, hvor medarbejderne støttede op om og skabte forandringen – SBC gennemskuede den organisatoriske udfordring samt udviklede og efterfulgte de politikker og standarder som SEAS-NVE bruger – herunder SEAS-NVE’s projektmodel!

For os i koncernledelsen i SEAS-NVE gav det stor tryghed at se projektet blive styret, afrapporteret og leveret punktligt og til rette tid. Og endda samtidig med at viden og kompetencer internt blev løftet et solidt niveau op

Kontakt gerne markedsdirektør Ole Vestergaard, SEAS-NVE, på telefon +45 21 39 93 30, hvis du ønsker at høre mere om projektet fra kunden selv.

Top